ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
الصیام فی السفر الی بیت الأب
تزوجت منذ سنة و سکنت فی بلدة غر البلدة التی ولدت فیها فإذا سافرت الی مسقط رأسی و وردت ضیفاً علی منزل ابی، فهل یمکنني ان اصوم فیه؟
پاسخ
إن لم تکن تلک البلدة محلاً تعیش فیه عند العرف و تراک منقطعا عنها، لم یصحّ لک الصوم فیها و قصرت صلاتک إلّا إذا نویت العشرة.