ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
السفر قبل ظهر رمضان من دون نیّة سابقة
ان اراد شخص السفر فی رمضان صباحاً من دون سبق نیّة فهل یجوز له ان یسافر قبل الظهر؟ و ما حکم صیامه فی ذلک الیوم؟
پاسخ
لا بأس بذلک و یجب علیه ان یصوم ذلک الیوم حتی فی السفر و یصحّ صیامه.